You are here

Máy bơm dầu nóng WRY

SKU:
WRY-1
Product variations: 

Dầu nóng hay còn gọi là dầu truyền nhiệt là loại chất lỏng không phải loại bơm nào cũng bơm được vì nó có nhiệt độ cao và dễ sản sinh ra cháy nổ.Nếu chỉ bơm dầu có nhiệt độ thông thường như dầu FO, DO thì các loại bơm  bánh răng hay bơm màng khí nén đều có thể bơm dược.Trong lĩnh vực bơm công nghiệp, bơm được loại dầu nóng thì không chỉ có thân bơm mà phớt cũng phải chịu được nhiệt độ cao lên tới 350 độ. Công ty chúng tôi phân phối loại bơm dầu nóng có chất liệu làm bằng thép không gỉ 304 chuyên dùng trong lĩnh vực y tế hoặc chế biến thực phẩm. Dòng bơm dầu truyền nhiệt  chất liệu Inox 304 đó có ký hiệu chung là WRY.

chúng ta hãy cùng xem xét thông số sản phẩm của một số Model thuộc dòng bơm dầu WRY nhé.

- Model WRY20-20-125: Model này có lưu lượng là 1.5m3/h cột áp lên tới 22m, sử dụng động cơ 0.75kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút và cổng xả là 20mm, đường kính cánh bơm là 125mm.

- Model WRY40-25-160: Model này có lưu lượng là 10m3/h cột áp lên tới 28m, sử dụng động cơ 2.2kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 40mm và cổng xả là 25mm, đường kính cánh bơm là 160mm.

Model WRY25-25-160: Model này có lưu lượng là 3m3/h cột áp lên tới 27m, sử dụng động cơ 1.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 25mm và cổng xả là 25mm, đường kính cánh bơm là 160mm.

Model WRY32-32-160: Model này có lưu lượng là 6m3/h cột áp lên tới 28m, sử dụng động cơ 1.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 32mm và cổng xả là 32mm, đường kính cánh bơm là 160mm.

Model WRY50-32-160: Model này có lưu lượng là 12.5m3/h cột áp lên tới 30m, sử dụng động cơ 3kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 50mm và cổng xả là 32mm, đường kính cánh bơm là 160mm.

Model WRY50-32-200: Model này có lưu lượng là 18m3/h cột áp lên tới 40m, sử dụng động cơ 5.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 50mm và cổng xả là 32mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

Model WRY50-32-200A: Model này có lưu lượng là 16m3/h cột áp lên tới 32m, sử dụng động cơ 4kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 50mm và cổng xả là 32mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

Model WRY50-32-250: Model này có lưu lượng là 12.5m3/h cột áp lên tới 80m, sử dụng động cơ 11kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 50mm và cổng xả là 32mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

Model WRY65-50-160: Model này có lưu lượng là 20m3/h cột áp lên tới 32m, sử dụng động cơ 5.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 160mm.

Model WRY65-40-200: Model này có lưu lượng là 30m3/h cột áp lên tới 48m, sử dụng động cơ 7.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 40mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

Model WRY65-40-200A: Model này có lưu lượng là 25m3/h cột áp lên tới 35m, sử dụng động cơ 5.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 40mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY65-40-250: Model này có lưu lượng là 25m3/h cột áp lên tới 80m, sử dụng động cơ 15kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 40mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY65-40-250A: Model này có lưu lượng là 20m3/h cột áp lên tới 51m, sử dụng động cơ 7.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 40mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY65-40-315: Model này có lưu lượng là 25m3/h cột áp lên tới 125m, sử dụng động cơ 30kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 40mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

- Model WRY65-40-315A: Model này có lưu lượng là 22.5m3/h cột áp lên tới 100m, sử dụng động cơ 22kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 65mm và cổng xả là 40mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

- Model WRY80-50-200: Model này có lưu lượng là 50m3/h cột áp lên tới 50m, sử dụng động cơ 15kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY80-50-200A: Model này có lưu lượng là 45m3/h cột áp lên tới 40m, sử dụng động cơ 11kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY80-50-200B: Model này có lưu lượng là 40m3/h cột áp lên tới 32m, sử dụng động cơ 7.5kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY80-50-250: Model này có lưu lượng là 50m3/h cột áp lên tới 80m, sử dụng động cơ 22kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY80-50-250A: Model này có lưu lượng là 43m3/h cột áp lên tới 60m, sử dụng động cơ 15kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY80-50-315: Model này có lưu lượng là 50m3/h cột áp lên tới 125m, sử dụng động cơ 45kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

- Model WRY80-50-315A: Model này có lưu lượng là 45m3/h cột áp lên tới 100m, sử dụng động cơ 30kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 80mm và cổng xả là 50mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

- Model WRY100-65-200: Model này có lưu lượng là 100m3/h cột áp lên tới 50m, sử dụng động cơ 22kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY100-65-200A: Model này có lưu lượng là 94m3/h cột áp lên tới 44m, sử dụng động cơ 22kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY100-65-200B: Model này có lưu lượng là 87m3/h cột áp lên tới 38m, sử dụng động cơ 15kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY100-65-200C: Model này có lưu lượng là 80m3/h cột áp lên tới 32m, sử dụng động cơ 15kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 200mm.

- Model WRY100-65-250: Model này có lưu lượng là 100m3/h cột áp lên tới 80m, sử dụng động cơ 37kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY100-65-250A: Model này có lưu lượng là 95m3/h cột áp lên tới 72m, sử dụng động cơ 37kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY100-65-250B: Model này có lưu lượng là 90m3/h cột áp lên tới 65m, sử dụng động cơ 30kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY100-65-250C: Model này có lưu lượng là 85m3/h cột áp lên tới 50m, sử dụng động cơ 30kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 250mm.

- Model WRY100-65-315: Model này có lưu lượng là 100m3/h cột áp lên tới 125m, sử dụng động cơ 75kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

- Model WRY100-65-315A: Model này có lưu lượng là 95m3/h cột áp lên tới 113m, sử dụng động cơ 55kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

- Model WRY100-65-315B: Model này có lưu lượng là 90m3/h cột áp lên tới 100m, sử dụng động cơ 55kw có tốc độ quay 2900 vòng/ phút.  Model này có đường kính cổng hút là 100mm và cổng xả là 65mm, đường kính cánh bơm là 315mm.

Dưới đây là hình ảnh thực tế của máy bơm dầu truyền nhiệt dòng WRY.

Đường cong hiệu suất cho ta biết thông số về chiều cao và lưu lượng đạt được của mỗi một model WRY.

Máy bơm dầu nóng hay bơm dầu truyền nhiệt có các đặc trưng như:

- Lưu lượng của máy bơm có thể đạt tới 450m3/h.

- Cột áp có thể lên tới 155m.

- Nhiệt độ của dầu được bơm có thể lên tới 350 độ C.

- Thân bơm sử dụng loại thép không gỉ kháng lại sự ăn mòn và mài mòn cao.

- Bơm có sử dụng phớt cơ khí chuyên dụng dùng cho nhiệt độ cao.

- Trục bơm được gia cố nhiệt nhiều lần để có thể chịu được áp lực lớn.

- Cánh bơm có đường kính lớn giúp bơm được lưu lượng lớn và cột áp cao đồng thời cánh bơm còn được phủ lớp nhựa chống ăn mòn và mài mòn hiệu quả.

Mô tả sản phẩm:

- Máy bơm có cấu trúc đơn giản, dễ bảo trì, vận chuyển, tháo lắp.

- Thân máy bơm có lớp vỏ dày 3.2mm giúp bơm cứng, ổn định và chịu lực, chịu ăn mòn hiệu quả hơn.

- Các phụ kiện bên trong như trục, vòng bi, phớt ... linh hoạt dễ tháo lắp.

Dưới đây là kích thước cho từng Model để các bạn tham khảo.

Ứng dụng của bơm dầu nóng:

- Máy bơm được sử dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp điện.

- Bơm được phổ biến trong nghành công nghiệp hoá chất.

- Thân bơm được làm bằng thép không gỉ nên nó cũng được sử dụng trong nghành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm.

- Máy chuyên dụng để bơm dầu nóng nên là sản phẩm không thể thay thế trong nghành công nghiệp hoá dầu, công nghiệp hàng hải.

Dưới đây là hình ảnh một số phụ kiện bên trong máy bơm dầu nóng hay còn gọi là máy bơm dầu truyền nhiệt.

 

Có thể bạn quan tâm!

bom-dau-nong-ry
RY
11.900.000 ₫
11.550.000 ₫
bom-dau-truyen-nhiet-lqry
LQRY
0.000 ₫
0.000 ₫
may-bom-dau-chay-acquy-12v-14v
12V24V
3.900.000 ₫
3.000.000 ₫