You are here

Bơm màng TDS

SKU:
TDS-DS03
Product variations: 
Image: 
Image: 
Image: 
Image: 
Image: 
Image: 
Image: 
Model: DS03-AAX-XXXX-02

 

Bơm màng nhôm
Trọng lượng: 4kg
 
Màng bơm:
UPE: -5 đến + 60 độ C
PTFE: -30 đến + 120 độ C
 
 1. Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
3/8 inch
Air inlet
¼ inch
Air outlet
¼ inch
Áp suất thấp nhất
0.5 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
1.5 đến 5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
80ml
Kích thước hạt rắn tối đa
1.5mm
Lượng không khí tiêu thụ
240l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
22cmx16cmx24cm
Lưu lượng max
32l/ phút
 
 1. Đặc điểm:
 • Bơm màng khí nén TDS có khả năng chạy khô. Do đó, hạn chế hỏng máy khi không có chất lỏng đi qua.
 • Bơm màng khí nén TDS có tính năng tự mồi như các dòng bơm màng khác.
 • Do bơm màng TDS chạy bằng khí nén, nên bơm có khả năng bơm các chất dễ gây cháy nổ như dầu, xăng…
 
 1. Ứng dụng
 • Bơm hóa chất có tính ăn mòn cao, bơm dung môi, rượu, cồn…
 • Bơm bùn, các chất thải có chứa hóa chất…
 • Bơm các chất có độ nhớt, độ dính cao như sơn, mực in….
 
 
 
 
 
Model: DS04-AAX-XXXX-02
Model: DS04-SAX-XXXX-02
Model: DS04-PAT-XXXX-02
Trọng lượng: 
DS04-AAX-XXXX-02: 4.5kg
DS04-SAX-XXXX-02:6.5kg
DS04-PAT-XXXX-02: 4kg
Màng bơm:
UPE(U): -5 đến + 60 độ C
TFM(T): -30 đến + 180 độ C
Santo(O): -10 đến + 80 độ C
 
 1. Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
1/2 inch
Air inlet
¼ inch
Air outlet
¼ inch
Áp suất thấp nhất
0.5 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
1.5 đến 5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
120ml
Kích thước hạt rắn tối đa
2mm
Lượng không khí tiêu thụ
400l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
26cmx19cmx30cm
Lưu lượng max
48l/ phút
 
 1. Đặc điểm:
 • Bơm màng khí nén TDS có khả năng chạy khô. Do đó, hạn chế hỏng máy khi không có chất lỏng đi qua.
 • Bơm màng khí nén TDS có tính năng tự mồi như các dòng bơm màng khác.
 • Do bơm màng TDS chạy bằng khí nén, nên bơm có khả năng bơm các chất dễ gây cháy nổ như dầu, xăng…
 
 1. Ứng dụng
 • Bơm hóa chất có tính ăn mòn cao, bơm dung môi, rượu, cồn…
 • Bơm bùn, các chất thải có chứa hóa chất…
 • Bơm các chất có độ nhớt, độ dính cao như sơn, mực in….
 
 
Model: DS06-AAX-XXXX-02
Model: DS06-SAX-XXXX-02
 
Trọng lượng: 
DS06-AAX-XXXX-02: 8kg
DS06-SAX-XXXX-02:12kg
Màng bơm:
UPE(U): -5 đến + 60 độ C
TFM(T): -30 đến + 180 độ C
Santo(O): -10 đến + 80 độ C
 
 1. Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
¾  inch
Air inlet
¼ inch
Air outlet
3/8 inch
Áp suất thấp nhất
0.5 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
1.5 đến 5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
225ml
Kích thước hạt rắn tối đa
2.4mm
Lượng không khí tiêu thụ
540l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
28cmx23cmx37cm
Lưu lượng max
90l/ phút
 
 1. Đặc điểm:
 • Bơm màng khí nén TDS có khả năng chạy khô. Do đó, hạn chế hỏng máy khi không có chất lỏng đi qua.
 • Bơm màng khí nén TDS có tính năng tự mồi như các dòng bơm màng khác.
 • Do bơm màng TDS chạy bằng khí nén, nên bơm có khả năng bơm các chất dễ gây cháy nổ như dầu, xăng…
 
 1. Ứng dụng
 • Bơm hóa chất có tính ăn mòn cao, bơm dung môi, rượu, cồn…
 • Bơm bùn, các chất thải có chứa hóa chất…
 • Bơm các chất có độ nhớt, độ dính cao như sơn, mực in….
 
 
 
Model: DS10-AAX-XXXX-02
Model: DS10-SAX-XXXX-02
 
Trọng lượng: 
DS10-AAX-XXXX-02: 10kg
DS10-SAX-XXXX-02:14kg
Màng bơm:
UPE(U): -5 đến + 60 độ C
TFM(T): -30 đến + 180 độ C
Santo(O): -10 đến + 80 độ C
 
Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
1 inch
Air inlet
3/8 inch
Air outlet
3/8 inch
Áp suất thấp nhất
0.5 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
1.5 đến 5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
450ml
Kích thước hạt rắn tối đa
3mm
Lượng không khí tiêu thụ
1200l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
29cmx26cmx39cm
Lưu lượng max
180l/ phút
 
Model: DS10-PAX-XXXX-02
Trọng lượng: 
DS10-PAX-XXXX-02: 7.5kg
Màng bơm:
UPE(U): -5 đến + 60 độ C
TFM(T): -30 đến + 180 độ C
Santo(O): -10 đến + 80 độ C
 
Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
1 inch
Air inlet
3/8 inch
Air outlet
3/8 inch
Áp suất thấp nhất
0.5 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
1.5 đến 5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
450ml
Kích thước hạt rắn tối đa
3mm
Lượng không khí tiêu thụ
1080l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
29cmx26cmx39cm
Lưu lượng max
168l/ phút
 
 1. Đặc điểm:
 • Bơm màng khí nén TDS có khả năng chạy khô. Do đó, hạn chế hỏng máy khi không có chất lỏng đi qua.
 • Bơm màng khí nén TDS có tính năng tự mồi như các dòng bơm màng khác.
 • Do bơm màng TDS chạy bằng khí nén, nên bơm có khả năng bơm các chất dễ gây cháy nổ như dầu, xăng…
 
 1. Ứng dụng
 • Bơm hóa chất có tính ăn mòn cao, bơm dung môi, rượu, cồn…
 • Bơm bùn, các chất thải có chứa hóa chất…
 • Bơm các chất có độ nhớt, độ dính cao như sơn, mực in….
 
 
 
Model: DS14
 
Trọng lượng: 
DS14-AAT-OXXX-01: 18kg
DS14-SAT-OXXX-01: 28kg
DS14-AAT-OXXX-02: 18kg
DS14-SAT-OXXX-02: 28kg
Màng bơm:
UPE(U): -5 đến + 60 độ C
TFM(T): -30 đến + 180 độ C
Santo(O): -10 đến + 80 độ C
 
 1. Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
1*1/2  inch
Air inlet
1/2 inch
Air outlet
1 inch
Áp suất thấp nhất
1.2 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
2 đến 5.5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
1.45l
Kích thước hạt rắn tối đa
4.8-6mm
Lượng không khí tiêu thụ
2400l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
39cmx29cmx46cm
Lưu lượng max
340l/ phút
 
 1. Đặc điểm:
 • Bơm màng khí nén TDS có khả năng chạy khô. Do đó, hạn chế hỏng máy khi không có chất lỏng đi qua.
 • Bơm màng khí nén TDS có tính năng tự mồi như các dòng bơm màng khác.
 • Do bơm màng TDS chạy bằng khí nén, nên bơm có khả năng bơm các chất dễ gây cháy nổ như dầu, xăng…
 
 1. Ứng dụng
 • Bơm hóa chất có tính ăn mòn cao, bơm dung môi, rượu, cồn…
 • Bơm bùn, các chất thải có chứa hóa chất…
 • Bơm các chất có độ nhớt, độ dính cao như sơn, mực in….
 
 
 
Model: DS20
 
Trọng lượng: 
DS20-AAT-OXXX-01: 28kg
DS20-SAT-OXXX-01: 54kg
DS20-AAT-XXXX-02: 28kg
DS20-SAT-XXXX-02: 54kg
Màng bơm:
UPE(U): -5 đến + 60 độ C
TFM(T): -30 đến + 180 độ C
Santo(O): -10 đến + 80 độ C
 
 1. Mô tả kỹ thuật
Cổng vào/ra
2  inch
Air inlet
1/2 inch
Air outlet
1 inch
Áp suất thấp nhất
1.2 bar
Áp suất cao nhất
8.3 bar
Áp suất làm việc khuyên dùng
2 đến 5.5 bar
Khối lượng/ chu kỳ
2.5l
Kích thước hạt rắn tối đa
6.4-8mm
Lượng không khí tiêu thụ
3600l/ phút
Tự mồi
6m- ướt, 3.7m-khô
Kích thước lắp ráp
43cmx34cmx54cm
Lưu lượng max
560l/ phút
 
II. Đặc điểm:
 • Bơm màng khí nén TDS có khả năng chạy khô. Do đó, hạn chế hỏng máy khi không có chất lỏng đi qua.
 • Bơm màng khí nén TDS có tính năng tự mồi như các dòng bơm màng khác.
 • Do bơm màng TDS chạy bằng khí nén, nên bơm có khả năng bơm các chất dễ gây cháy nổ như dầu, xăng…
 
 1. Ứng dụng
 • Bơm hóa chất có tính ăn mòn cao, bơm dung môi, rượu, cồn…
 • Bơm bùn, các chất thải có chứa hóa chất…
 • Bơm các chất có độ nhớt, độ dính cao như sơn, mực in….

Có thể bạn quan tâm!

may-bom-mang-yamada-dp10
DP10
15.500.000 ₫
15.200.000 ₫
bom-mang-khi-nen-yamada-ndp80
NDP80
51.900.000 ₫
51.875.000 ₫
bom-mang-yamda-dp15
DP15
14.500.000 ₫
14.260.000 ₫
may-bom-mang-khi-nen-yamada-ndp50
NDP50
33.900.000 ₫
33.735.000 ₫
bom-mang-mk40
MK40 series
13.900.000 ₫
13.800.000 ₫
bom-mang-yamada-ndp25
NDP25
32.980.000 ₫
32.980.000 ₫